Back Home

اشعار محمل

اشعار عبدالله بن حسن


دانلود سبک

اگرچه کودکم سربازت استم
چو عباس علی جانبازت استم

ز بعد اکبر و شش ماهه اصغر
کنون تنها ترین سردارت استم

سرو دست و دندان دادم
بجای بابا جان دادم
به این لشکر پایان دادم

به روی سینه ارباب بیاسودم
ره بابای خوبم را بپیمودم

وای (عموجان)3
--
ببین مادر ز بعد جنگ و پیکار
یکی گردیده ام با سینه یار

هر آنچه تیر و سنگ و نیزه آمد
سپر گشتم میان خصم و دلدار

صبوری کن در داغ من
به هجران و فراغ من
که مقتل گشته باغ من

خدایا جمع ما را کربلایی کن
شهادت را جزای این گدایی کن

وای (عموجان)3


یاسر گنجیدوست


1391/8/29
صفحه قبل صفحه بعد