Back Home

اشعار محمل

اشعار حضرت علی اکبر (ع)فقطعوه بسیوف اربا اربا
---
علی اکبر
---
علی اکبر حسین
ثانی حیدر حسین
---
علی اکبر، علی
--
اربا اربا علی، گل لیلا علی
---
قتل الله قوم قتلوک
---
علَی الدنیا بعدک العَفا
---
ولدی علی، ولدی علی
---
سبط پیمبر، علی اکبر
---
بر سر نعش تو بابای تو بی چاره ی توست
عمه آواره ی توست

همه ی دشت پر از پیکر صد پاره ی توست
عمه آواره ی توست
---

---


1392/8/10