Back Home

اشعار محمل

اشعار حضرت علی اصغر (ع)


مگو آب مگو آب، عمو نیست،عمو نیست
ترا چاره علی جان،بجز تیر عدو نیست

دگر آب محال است
برو وقت وصال است

نشان ده، نشان ده - به من مشک عمو را
مپو شان، مپوشان - زمن مشک عمو را

که من مست وصالم
پی آب ننالم

مپو شان، مپوشان- سفیدی گلو را
بنوشان بنوشان - به من تیر عدو را

که من مست وصالم
پی آب ننالم

بگویید به صیاد - در این فصل پریدن
ندارد تماشا، سر جوجه بریدن

خدا، جوجه کبوتر
زدستم زده پرپر

ملائک بیایید، همه نوحه بخوانید
علی اصغر مارا، به فاطمه رسانید

که در دامن مادر
چو محسن رود آخر

دو صد بار، دو صد بار -بزن شارگ دل را
ولیکن، ولیکن - مزن شارگ گل را

خود آرام بگیرد
همین گونه بمیرد

علی انسانی


25/7/1387


صفحه قبل صفحه بعد