Back Home

اشعار محمل

اشعار اهل بیت علیه السلام


آقا داماد دگر خانه اش آباد شده
بیشتر از من و ما و تو،دلش شاد شده

گرچه در فصل گرانی شده خرجش بسیار
در عوض از غم تنهایی اش آزاد شده

دوستان شور محبت همه در سر فکنید
آقا ... شده داماد براش کف بزنید
--
این عروسی چو به دستور خدا و دین است
آن نکاهی که پیمبر بپسندد این است

جشن این است که در کام همه شیرین است

دوستان شور محبت همه در سر فکنید
آقا ... شده داماد براش کف بزنید
--
آقا داماد تو را مونس و غمخوار زن است
چون گرفتار شوی یار وفا دار زن است

آنکه روزی اگر از دنده چپ بر خیزد
می برد جان تو را تا سر بازار زن است

دوستان شور محبت همه در سر فکنید
آقا ... شده داماد براش کف بزنید
90/5/13
صفحه قبل صفحه بعد