Back Home

اشعار محمل

اشعار امام کاظم علیه السلام


زیبا شکوفه ی زهرای اطهر
در گوشه ی زندان گردیده پرپر

وارث حیدر، موسی بن جعفر
حجه بن الحسن سرت سلامت
--
می گفت مادر بیا در این شب تار
از پا و گردنم زنجیر و بردار

من بی گناهم، در سوز و آهم
حجه بن الحسن سرت سلامت
--
سندی بن شاهک آید به سویم
می زند ای مادر سیلی به رویم

من بی تقصیرم، زیر زنجیرم
حجه بن الحسن سرت سلامت
--
دشمن شکسته این بال و پر من
آتش زده از کین بر جگر من

از زهر هارون، شد جگرم خون
حجه بن الحسن سرت سلامت
--
عرش الهی شد امشب سیه پوش
ناله ی قدسیان می رسد بر گوش

بانگ واویلا، رود بر سما
حجه بن الحسن سرت سلامت
--
مظلوم کاظمین ای گل حیدر
یا باب الحوائج موسی بن جعفر

به جان زهرا، کن عطا بر ما
امشب تذکره ی کرب و بلا را

حاج مهدی خرازی
سروده خرازی ص 572
1390/7/2
صفحه قبل صفحه بعد