Back Home

اشعار محمل

اشعار حضرت خدیجه

دانلود سبک

از آسمان دین، باران غم بارد
دل همه یاران، حال عزا دارد

دلها بسوزد از، چشم تر زهرا
فدایی اسلام، شد مادر زهرا

واویلا واویلا
--
مادر ببین چشمم، چه گوهر افشاند
بابا به یاد تو، مرثیه میخواند

با رفتنت گردد، غمهای ما آغاز
حدیث خونبار، کرببلا آغاز

واویلا واویلا
--
اهدا ز ایزد شد، بر تو کفن مادر
دلها بسوزد از، داغ گل پرپر

حسین من گردد، در خونش آغشته
مجروح و لب تشنه، در کربلا کشته

واویلا واویلا

امیر عباسی


1395/3/26

صفحه قبل صفحه بعد