Back Home

اشعار محمل

اشعار حضرت رقیه (س)


دانلود سبک

زبسکه طعنه از هر کس شنیدم
که از این زندگی کردن بریدم

لباسم پاره بود و بین کوچه
ز دختر ها خجالت می کشیدم

زگوش من زینت پر زد
سپیده بر مویم سر زد
به من طعنه هر دختر زد

زبان من پر از لکنت شد از غم ها
خدا دیده تن و روی کبودم را

وای حسین وای حسین

شبی که ضجر با من روبرو شد
دل شب در پی ام در جستجو شد

فقط گویم همین را با اشاره
که بین پنجه ی او زمو شد

چه وحشی بر رویم می زد
چه پیچی بر مویم می زد
لگد بر پهلویم می زد

قدم پشت قدم آنجا می افتادم
فقط زهرا رسید آنجا به فریادم

وای حسین وای حسینصفحه قبل صفحه بعد