Back Home

اشعار محمل

اشعار حضرت زینب سلام الله علیها


خطبه زینب اگر در سفر شام نبود
ازفداکاری شاه شهدا نام نبود

نه همین نام نبود ازشه خونین کفنان
اثر از مکتب ارزنده اسلام نبود

ازمدینه زن و فرزند به همراه بردن
نکته ای بود که اندر خور افهام نبود

کاش می بود یکی تاکه بگوید به یزید
جای بانوی حرم در ملأ عام نبود

چوب چون برلب ودندان شه دین می زد
خواهر غمزده اش را دمی آرام نبود

جست ازجاو بمانند پدرراند سخن
که نظیرش به سخن درهمه ایّام نبود

اثراز دختر ویرانه نشینی باقیست
گرچه آنروز چو وی دختر گمنام نبود

لیک نبود زمعاویه وپورش اثری
با وجودی که به جز در کفشان شام نبود

این دلیلیست که حق باقی و باطل فانی است
فکر دنیاطلبان جزغلط وخام نبود

«خوشدل» آن کس که حسینی شد ازروز نخست
هیچ گه فکر پرستیدن اصنام نبود

خوشدل7/4/1389
صفحه قبل صفحه بعد