Back Home

اشعار محمل

اشعار حضرت زینب سلام الله علیهازینب زینب زینب زینب زینب زینب
زینب زینب زینب زینب زینب زینب

کانون وفا زینب زینب زینب زینب
سیمای حیازینب زینب زینب زینب

آماج بلازینب زینب زینب زینب
درکرببلا زینب زینب زینب زینب

هردردی دوازینب زینب زینب زینب
جانم بفدازینب زینب زینب زینب

دادی توبراه دین تونوردوعینت را
هم کرببلارفتی هم شام بلازینب

زینب زینب زینب زینب زینب زینب
زینب زینب زینب زینب زینب زینب

وقتی که به قتلگه توجسم حسین دیدی
شدناله توازدل برعرش خدازینب

زینب زینب زینب زینب زینب زینب
زینب زینب زینب زینب زینب زینب

وقتی که فتادآتش درخیمه شاه دین
بودی تومعین ویار برآل عبازینب

زینب زینب زینب زینب زینب زینب
زینب زینب زینب زینب زینب زینب

وقتی بروی نیزه توراس حسین دیدی
کردی توشکیبایی بین اُسرازینب

زینب زینب زینب زینب زینب زینب
زینب زینب زینب زینب زینب زینب

1389/4/06


صفحه قبل صفحه بعد